ՏՏ աուդիտ

ՏՏ խորհրդատվություն

 • Ձեռնարկության ենթակառուցվածքի ՏՏ աուդիտ
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառայության աշխատանքի կազմակերպում
 • Ձեռնարկության ենթակառուցվածքների նախագծում
 • ՏՏ բյուջեների վերլուծություն և օպտիմալացում
 • Շենքերի և շինությունների կառուցման գործընթացի պահպանում ՏՏ ենթակառուցվածքների նախագծման տեսանկյունից

ՏՏ խորհրդատվությունը հնարավորություն է տալիս բացահայտել ձեր տեխնիկական համակարգի առկա պաշտպանվածության աստիճանը: ՏՏ խորհրդատվության հիմնական նպատակն է գնահատել առկա համակարգչային համարգերի առկայությունը, գնահատել անվտանգությունը, համակարգում գաղտնիությունը և համակարգի հուսալիության և ճշգրիտ լինելու մակարդակը:

Տեխնիկական Խորհրդատվության առավելությունները`

 • Այն օգնում է կազմակերպությանը հասկանալ իր առջև ծառացած պոտենցիալ տեխնիկական ռիսկերը:
 • ՏՏ խորհրդատվությունը կազմակերպությանը տալիս է հստակ ռազմավարություն, թե ինչպես ազդել և չեզոքացնել ռիսկերը՝ արդյոք դրանք կարող են վերացվել, մեղմացվել կամ մեղմվել պատշաճ վերահսկողության կիրառմամբ:
 • ՏՏ խորհրդատուները այնտեղ են, որպեսզի առաջնորդեն կազմակերպության «իրականացնողներին» ադապտացվել և կառավարել ներքին և արտաքին փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում տեխնոլոգիաների վրա հիմնված աշխատանքային միջավայրի աճով:
 • Շատ ընկերություններ դժվարացել են հարմարվել տեխնիկական փոփոխություններին` չկարողանալով իրականացնել արդյունավետ տեխնիկական կառավարում
 • Կանոնավոր և մանրակրկիտ ՏՏ աուդիտների կիրառումը վերահսկողության տակ է պահում համապատասխան համակարգերը՝ բարձրացնելով անվտանգության հնարավոր ռիսկերը և կիրառելով ցանկացած լուծում
 • ՏՏ աուդիտի գործառույթը միտված է վերացնելու ցանկացած անճշտություն կամ անարդյունավետություն, ինչպես կազմակերպության ՏՏ ղեկավարության, այնպես էլ բիզնեսի տեխնիկական կառավարման շրջանակներում:

Տեխնիկական Խորհրդատվության փուլերը`

 • Համակարգիչների, սերվերների և համակարգչային ցանցի ակտիվ սարքերի ծրագրային ուսումնասիրություն
 • Համակարգչային ցանցի պասիվ մասի ուսումնասիրություն (սերվերային սենյակում, համակարգիչների, մալուխներ, ֆիզիկական անվտանգություն):
 • ՏՏ աշխատակարգերի (աշխատաոճի) ուսումնասիրություն
 • Ի հայտ եկած բոլոր խնդիրների և թերությունների ամփոփում պատվիրատու կազմակերպության հետ համատեղ
 • Բացահայտված խնդիրների շտկման առաջարկի ներկայացում
 • SS աշխատակարգերի մշակում և ներդրման խորհրդհատվություն

Համակարգիչների, սերվերների և համակարգչային ցանցի ակտիվ սաքրերի ծրագրային ուսումնասիրություն`

 • Սերվերային համակարգերի օպերացիոն համակարգերի ուսումնասիրություն
 • Համակարգիչների օպերացիոն համակարգերի ուսումնասիրություն
 • Դոմենային համակարգի կազմակերպման (Access, Group Policy etc.), փոխարինելիության և այլ ուսումնասւրություն։
 • Penetration test(External, Internal) – արտաքին – Համացանցում ներկայացված համակարգերի անվտանգության տեսակետից սկանավորում
 • Համակարգչային ցանցի պասիվ մասի ուսւոմնասիրություն(սերվերային սենյակների, համակարգիչների, մալուխներ, ֆիզիկական անվտանգություն):

Խորհրդատվության արդյունքում ընկերությունում կձևավորվեն հետևյալ պրոցեսները ներդրված կառավարման համակարգով`

 • Համակարգիչների, սերվերների և համակարգչային ցանցի ակտիվ սաքրերի ծրագրային ուսումնասիրության արդյունք,
 • Առաջարկվող լուծումների փաթեթ և անհրաժեշտության դեպքում շտկման աշխատանքների իրականացում
 • SS աշխատակարգերի մշակում և ներդրման խորհրդհատվություն`
 • Շահագործվող համակարգերի ադմինիստրատորների ցուցակ
 • Ծրագրային համակարգերում Ռեզերվային կրկնօրինակման և Արխիվացման համակարգ
 • Արտակարգ իրավիճակում Ռեզերվային Սերվերների շահագործման մեթոդական ցուցում,
 • Արտաքին ինֆորմացիոն համակարգերի հետ տեղեկատվության փոխանակման էլեկտրոնային միջոցների օգտագործման հրահանգ,
 • ՏՏ բաժնի աշխատակարգ,
 • Համակարգչային աշխատատեղերում ծրագրային լիազորությունների , մուտքային անունների , գաղտնաբառերի տրամադրման և օգտագործման հրահանգ,
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգության քաղաքականություն,
 • Համակարգչային տեխնիկայի և սերվերների շահագործման հրահանգ
 • Ինտերնետային կապի աշխատանքների կատարման և գաղտնիք հանդիսացող տեղեկատվության պաշտպանության կարգ
 • Գաղտնիք հանդիսացող տեղեկատվության պաշտպանության և էլեկտրոնային փոստով աշխատելու կարգ